Werkbesprekingen

De werkbesprekingen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de NAU. In de werkbesprekingen wordt de ontwikkeling van het werk besproken dat de student thuis maakt.

Naarmate het studieprogramma vordert worden de werkbesprekingsdagen belangrijker. Door twee studiebegeleiders wordt het thuis gemaakte werk kritisch besproken. Dit gebeurt in groepsverband.
De studenten krijgen vooraf een schema waaruit blijkt op welk tijdstip hun werk besproken wordt. De werkbespreking gebeurt in aanwezigheid van alle studenten van de groep, deze dienen dan ook aanwezig te zijn. In het basisprogramma zijn het de twee studiebegleiders, waarvan de student les heeft, die het werk bespreken en analyseren.

Scroll naar boven