Je hebt al een kunstopleiding voltooid, maar na een paar jaar (zelfstandig) werken zoek je inhoudelijke feedback op je werk van een professioneel vakgenoot.

Voor mensen die zich willen professionaliseren en ontwikkelen als beeldend kunstenaar hebben wij de NaNau opgezet.

Doel

Bij de NaNAU wordt de nadruk gelegd op een individuele kritische begeleiding en het stimuleren van artistieke zelfwerkzaamheid. De deelnemer wordt uitgedaagd zijn uitgangspunten te overdenken en keuzes te maken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van zijn of haar werk. Het gaat om een artistiek inhoudelijke feedback die gegeven wordt door een professioneel vakgenoot die als begeleider de deelnemende kunstenaar begeleidt. Ook wordt er aandacht besteed aan het stimuleren van een actieve houding die voor het cultureel ondernemerschap van belang is.

Doelgroep

Doelgroep zijn (startende) kunstenaars, die minimaal twee jaar geleden een kunstopleiding voltooid hebben en zich artistiek verder willen ontwikkelen, open staan voor feedback en bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken. Belangrijk is de beeldende kwaliteit van het werk en de attitude en betrokkenheid van de deelnemer. Dit wordt getoetst in het toelatingsgesprek.

Werkwijze

Vijf individuele atelierbezoeken

Elke deelnemer krijgt een individuele begeleider die in overleg gekozen wordt uit de drie docenten van de NAU die beschikbaar zijn voor de NaNAU. Deze begeleider bezoekt tijdens de gehele periode de deelnemer minimaal drie keer op zijn atelier.

Tijdens het eerste atelierbezoek wordt in overleg met de vaste begeleider bekeken hoe het NaNau traject precies ingericht wordt. De NaNau heeft twee belangrijke aandachtspunten: enerzijds gaat het om stevige inhoudelijke feedback, anderzijds om cultureel ondernemerschap: Hoe presenteer je jezelf en je werk? Hoe benader je een tentoonstellingsruimte? Wil je zelf een (groeps)tentoonstelling organiseren, hoe pak je dat dan aan en wie nodig je dan uit? Hoe documenteer je je werk? Hoe toon je je werk op het internet? etc.

Naast de atelierbezoeken door de vaste begeleider bestaat er de mogelijkheid, in overleg een gastdocent te zoeken, die een of meerdere atelierbezoeken aflegt.Het aantal atelierbezoeken is minimaal 5, extra bezoeken zijn altijd mogelijk.
Het afsluitende atelierbezoek wordt gedaan door de vaste begeleider.

Scroll naar boven