NAU kunstacademie, deeltijd kunstopleiding

De NAU biedt kunstonderwijs aan volwassenen die meer intensiteit en inhoudelijkheid in hun werk zoeken.  De academie heeft tot doel studenten te begeleiden in de ontwikkeling tot zelfstandig beeldend kunstenaars met een eigen visie.
Wel wordt er verwacht dat men met regelmaat en inzet thuis doorwerkt; het gaat tenslotte om de ontwikkeling en verdieping van het eigen werk. De lessen dienen ter ondersteuning van het eigen werk.

De NAU duurt vijf jaar en is opgebouwd uit twee lesprogramma’s:
basisprogramma (2 jaar)
academieprogramma (3 jaar).

Scroll naar boven