Kunstgeschiedenis en -beschouwingslessen

Deze lessen zijn facultatief en worden door kunstenaar/docent Chantal Breukers gegeven. “Kunst wijst naar wat er om ons heen als ‘werkelijk’ ervaren wordt, naar wat in onszelf geworteld is. In de loop van de kunstgeschiedenis verschuift keer op keer de idee over de werkelijkheid en daarmee ook de verbeelding van die werkelijkheid en de rol van de kunst daarin. In 6 interactieve lessen wordt de steeds veranderende ‘verbeelding’ uit het verleden gekoppeld aan het denken en doen van hedendaagse kunstenaars.” De lessen zijn op zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur als er geen NAU basislessen zijn en vinden plaats in het Nimeto gebouw.

Scroll naar boven