Evaluatievergaderingen en studieadviezen

In de evaluatievergadering aan het eind van het studiejaar wordt over iedere student voor de overgang naar het volgend studiejaar(uitgezonderd eerste basisjaar) positief of negatief advies uitgebracht. Dit studieadvies wordt gemotiveerd en is bindend. Bij een negatief advies kan geadviseerd worden het jaar over te doen, dit is alleen mogelijk in het academieprogramma. Het advies voor de overgang van het tweede naar het derde jaar wordt gedaan door alle docenten die in deze jaren hebben les gegeven. De overgangen in het academieprogramma worden gedaan door de coördinator en alle studiebegleiders. De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Scroll naar boven