Huisregels

Lestijden

De zaterdagacademie is op lesdagen geopend 9.00 tot 17.00 uur.
De studenten dienen er zelf zorg voor te dragen voor sluitingstijd de academie te verlaten.
Er is koffiepauze tijdens de lessen: 's ochtends van ca 10.40 uur tot 11.00 uur, lunchpauze ca 12.45 uur tot 13.30 uur, 's middags van ca 14.45 uur tot 15.00 uur.

Absentie

Absentie (ook in geval van ziekte) moet tijdig gemeld worden aan de coördinator of eventueel docent. De coördinator informeert hierover de docent die een absentielijst bijhoudt.
Studenten die meer dan 30% afwezig zijn kunnen niet worden beoordeeld.

Aansprakelijkheid

De NAU is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals tekeningen, schilderijen of beeldhouwwerk.
Het door onachtzaamheid of opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van de NAU en de Nimeto (ezels, bokken, deuren, muren enzovoorts) komt voor de rekening van de desbetreffende student.

Lokaalgebruik

De studenten zijn verplicht bij het einde van de les het atelier opgeruimd en bezemschoon achter te laten.
Geen verfblikken/spuitbussen weggooien in de normale afvalbak. Er is een speciale afvalcontainer voor verf.
Er mogen geen koffie- of theekopjes in de lokalen blijven staan.
Op de gekleurde muren mag geen werk worden bevestigd met plakband of pushpins ivm beschadiging.
Het is niet toegestaan werkstukken te verplaatsen die in de hal staan. De werkstukken zijn eigendom van de studenten van de Nimeto en moeten vaak nog beoordeeld worden.
Er mag afval gehaald worden uit het afvalhok ten behoeve van lesopdrachten, maar materiaal dat niet gebruikt wordt moet terug gebracht worden naar de containers in het afvalhok.
Geen plafondplaten weghalen en daar haken aan ophangen, op deze wijze ontstaan beschadigingen.
Geen trappen, nooduitgangen en deuren blokkeren met werk.
Niet zonder toestemming de computerlokalen gebruiken.
Altijd toestemming aan de docent of conciërge vragen als je het werk tijdens de werkbespreking op een andere locatie wilt presenteren.

anneliek-peepshow-2019-55x119x210-houtbehangdeurbeslagpefaom.jpg
webZT-20-bij-20--2019--acrylverf-op-doek.jpg
webMiriam-Kocken_Martijn_2018_200x150-cm_Aquarelverf-op-papier.jpg