Fotoverslag eindexpo NAU 2016

SaskiaKoster speechSaskiaKoster cadeau docentenSaskiaKoster 9830

SaskiaKoster 0001SaskiaKoster 9808SaskiaKoster 9826

SaskiaKoster 9795SaskiaKoster 9812SaskiaKoster 9792

SaskiaKoster 9797SaskiaKoster 0006

SaskiaKoster 9822SaskiaKoster 9814

SaskiaKoster 9831SaskiaKoster 9835SaskiaKoster 9871SaskiaKoster 9847

SaskiaKoster 9851SaskiaKoster 9946SaskiaKoster 0193 met Marjoke

Foto's: Saskia Koster