Christine Award 2018

awardIeder jaar wordt de Christine Award uitgereikt, dit jaar voor de beste foto, waarin de maker zelf aanwezig moet zijn. Alle studenten konden een werk inzenden. Alle werken werden anoniem door de Jury van buiten de NAU beoordeelt. Dit jaar bestond de Jury uit:
Emily van Dijk, kunstenaar en fotograaf en Hilde Onis, beeldend kunstenaarselectie

Het Juryrapport

voorlezenDe Jury was onder de indruk van de productkwaliteit van de 31 inzendingen en vond de inzet van de deelnemers goed:
Het enthousiasme van de makers was duidelijk in het werk terug te zien en het medium fotografie werd vanuit verschillende perspectieven onderzocht. Bij sommige werken probeerden de makers zelf weer buiten de kaders van de discipline fotografie te denken, maar grotendeels nam en de deelnemers de opdracht wel heel letterlijk. Het lijkt alsof zij vaak de eerste impuls hebben omgezet in een werk. Hierdoor zijn er veelal portretten uitgekomen. Daar valt veel meer uit te halen, maar de jury constateerde dat het met de onervarenheid van de deelnemers te maken kon hebben. Verder was er meer behoefte aan uitleg en sommige werken werden door de jury niet begrepen. Waarom zoveel foto’s met de BH en waarom niet 1? En wat doet de naakte man in de kist? Er ontstond behoefte aan uitwisseling.
Bij de daarop volgende selectieronde zijn de diepere lagen van de werken bekeken en is op vorm, lef en abstractie gelet. Er is een winnaar uitgekomen die verder heeft gedacht dan de gestelde criteria en daardoor vond de Jury dit een interessant werk.

Winnaar: Anne Oosthoekwinnaarprijs1
Het werk lijkt een stil uit een film. Een beveiligingscamera? Te zien is een urbaan stilleven, maar waar is de maker? Zijn het de schoenen? Staat ze achter het gordijn? Heeft de maker dit in scene gezet of heeft ze het per toeval ergens observeert?
Het werk roept vragen op en stelt de criteria van de opdracht op proef. Het is een zoektocht naar en over de persoon. Waar eindigt iemand? Zijn je spullen niet ook jezelf? De foto bevraagt de plek als identiteit: Wat zegt het over de persoon die er woont?
Het werk nodigt uit om er verhalen bij te verzinnen en beweegt zich tussen documentaire en geënsceneerde fotografie.

Tweede prijs: Anke te Rietmoleprijs2
Een spontane opname buiten in de natuur. De vorm en esthetiek sprak de jury aan, waarbij het vormenspel van de persoon en de achtergrond overeenkomsten laten zien. Dit scherpt de blik en de toeschouwer wordt uitgedaagd om op ontdekkingstocht te gaan.Studenten en docenten van de NAU mochten ook hun stem uitbrengen.


publieksEva Hoopman, winnaar publieksprijs