wim web 4
Vroeger heb ik in middelharde steensoorten gehakt en maakte ik ruimtelijk werk met papier.
Dat liep uit op tentoonstellingen en deelnemen aan kunstmarkten. Ik stak daar veel tijd in. Maar op den duur vond ik dat er geen groei meer in zat. Ik ben toen gaan zoeken naar een opleiding in deeltijd, geen cursus waar je een techniek aanleert, maar een algemene kunstopleiding.
Die heb ik uiteindelijk gevonden bij de Nieuwe Akademie Utrecht, de NAU, een vijfjarige deeltijdopleiding voor volwassenen, zeg maar tweede-kans-onderwijs. Ik had enkele oud-studenten van de NAU gemaild over de opleiding en kreeg erg enthousiaste verhalen als respons. Ik besloot me in te schrijven. Het was wel spannend, werk laten zien waar kritisch naar werd gekeken. Ik werd toegelaten!

wim web 1Het bleek een heel goede keuze te zijn: je wordt er volop aangespoord om te experimenteren, er waren lesdagen die ongeloofelijk boeiend waren, je moest met regelmaat werk laten zien. Bij de lessen neem je steeds veel spullen mee, want er moet regelmatig geproduceerd worden. Je hebt dan nogal eens de verkeerde meegenomen, maar iedereen laat je graaien in hun spulletjes.
Voor de eerste werkbespreking waren wij als eerstejaars behoorlijk zenuwachtig. De groepen waren gemengd en gelukkig kwamen de tweedejaars uit de groep als eerste aan de beurt. Bij de lessen had je steeds één docent, maar bij de werkbesprekingen de twee docenten waar je les van had. Het werk werd welwillend besproken en je kreeg tips en voorbeelden om verder te gaan. Maar wat je ging maken moest je wel zelf beslissen: geen opdrachten of voorschriften.
In de loop van de jaren werd het kritischer en veeleisender. Ik was het meest onder de indruk van de hoeveelheid voorbeelden van kunstenaars en kunstwerken die ter sprake kwamen in de lessen en bij de werkbesprekingen. En van de verrassende opdrachten die je kreeg in de lessen.wim web 3Ergens in mijn tweede jaar had ik geprobeerd om met een vrij ingewikkelde opstelling van een schommel-binnen-een-schommel beweging na te maken van een kippekop die naar graantjes pikt. Ik was daar niet helemaal in geslaagd, maar ik heb toen wel besloten om bewegende objecten te gaan maken. Mijn verwondering over bewegende objecten was altijd al groot, maar door er nadrukkelijk mee bezig te zijn, kritiek te krijgen en aangespoord te worden om meer te durven, merkte ik dat het werk zich ontwikkelde. Er kwamen ook periodes dat niks wilde lukken, dat ik, na weken werken aan een object, moest besluiten dat het geen goed beeld was geworden..... Die ervaringen zag je ook bij medestudenten. We hebben elkaar vaak gesteund en gestimuleerd.
Er waren studenten die met moeite één forse werkdag aan de Akademie konden besteden. Ik had veel tijd en ik moest regelmatig bewaken dat ik er ook nog een sociaal leven op na bleef houden.

In de loop van de eerste twee jaar vielen er mensen af. Een enkeliing vond toch niet wat hij zocht in deze opleiding. Er waren ook studenten die door familieomstandigheden of werk niet verder gingen. En aan het einde van het tweede jaar kregen sommige studenten te horen dat ze niet verder mochten, omdat de docenten niet voldoende ontwikkeling zagen in het werk. Dat waren moeilijke momenten.
Bij de meeste studenten zag je in het derde en vierde jaar wel een soort richting groeien waar het werk in paste, maar er waren er ook die in die hele periode nog zoekend bleven.
wim web2Ik was zelf begonnen om filmpjes van bewegende objecten in mijn dagelijkse omgeving te maken, vaak van maar 10 a 20 seconden, als een soort archief van verrassende bewegingen, Dat werkte als een goede inspiratiebron voor mijn werk.
Een voorbeeld daarvan was onderzoek dat ik deed naar het papier van een kassarol. Dat wil graag terug naar de opgerolde vorm en daar heb ik mee gespeeld. Het resultaat is te zien in twee filmpjes met de links  https://youtu.be/5Dv49BM1xlg voor de handelingen, en https://youtu.be/kuxQ30joe9w voor het apparaat dat ik erbij maakte.
Bij het werkproces gaat er vaak van alles mis, en dat levert soms teleurstelling op, maar vaak ook verrassingen die het oorspronkelijke plan veranderen maar ook verbeteren.
De opleiding heeft veel tijd gekost, voor mij 20 a 30 uur per week, bij anderen door omstandigheden minder, maar iedereen had toch wel minstens 8 a 10 uur per week nodig. En dan nog lezen over kunst, veel tentoonstellingen bezoeken, in het vierde jaar een scriptie schrijven. En ook is er twee keer per jaar een excursie die door de NAU werd georganiseerd, met een deskundige rondleiding, meestal naar musea over de grens. En afwisselend een vijfdaagse excursie naar de Biennale van Venetie en naar die in Berlijn. Heel erg de moeite waard.

Alles bij elkaar leverde het hele proces mij veel op. Ik vind zelf dat ik erg gegroeid ben in mijn mogelijkheden om me uit te drukken en ik ga voorlopig hard aan het werk om dat ook waar te maken.
Vóór deze opleiding maakte ik werk dat vooral op wiskundige principes was gebaseerd, nu is dat verschoven naar de wereld van bewegende objecten die bij mij empathie oproepen. Ik heb bij veel studenten gezien dat dergelijke grote veranderingen ontstaan: een fotograaf die inmiddels installaties maakt waarbij teksten een belangrijke rol spelen; iemand die een aantal jaren schilderde en nu kleurrijk ruimtelijk werk maakt met karton......
Als je kiest voor de Nieuwe Akademie Utrecht, dan kies je voor ontwikkeling. En je kunt absoluut het eindpunt van die ontwikkeling niet voorspellen. Maar een feest is het wel!

web anitaDaar stond ik dan op een zaterdag in juni 2013, keurig met mijn schilderijen onder mijn armen om me aan te melden voor de Nieuwe Akademie Utrecht. Dé part-time opleiding tot beeldend kunstenaar. Dit was de opleiding waar ik de uitdaging zou krijgen die ik zocht. Het avontuur kon beginnen en dat is het van de eerste dag tot aan de laatste werkbespreking zeker geweest.
De eerste twee jaren waren zeer afwisselend, de vier vakken werden verdeeld over deze jaren en ik mocht starten met mixed media en tekenen. Mijn werk schoot ook alle kanten uit, vanuit het schilderen ging ik over op plat textiel werk en langzaam aan ontwikkelde ik een eigen stijl in ruimtelijk werk. Onderzoeken en experimenteren was het motto, nou dat heb ik dan ook zeker gedaan. Zo heb ik tijdens een les eens een performance gedaan en ik kon me ook helemaal vinden in de les met de kleding. Wellicht heeft dat ertoe geleid dat ik met textiel verder ben gegaan.

Terugblik op 6 jaar Nieuwe Akademie Utrecht.

gaby 2Zaterdagochtend rijd ik in allervroegte van Nijmegen naar Utrecht. Ik heb veel werk gemaakt voor deze allerlaatste werkbespreking, Alles met klemmen vastgemaakt op de grootste plank die in de auto past.
Vandaag gaan we een keuze maken wat hiervan tijdens de eindexpositie te zien zal zijn. Welke reacties ga ik erop krijgen? Het blijft elke keer spannend, maar ik constateer dat het dit keer een heel ander gevoel is.
Tijdens deze laatste rit overdenk ik de zes jaar waarin ik het programma van de NAU heb gevolgd. Lessen mixed media, schilderen, tekenen en ruimtelijk in de eerste 2 jaar daarna steeds meer mijn eigen werk gaan onderzoeken. De eerste 4 jaar van de NAU reed ik gezamenlijk met een medestudent, we propten de auto tot de nok vol met kratten materialen en werken. Onderweg hadden we veel gesprekken en wisselden elkaars inzichten uit.

Deskundige docenten vormen al jaren de vast kern van de NAU. Ik heb ze als persoonlijk en betrokken ervaren, bij de opleiding, bij mijn proces.
De feedback van docenten viel me wel eens rauw op mijn dak.

Nieuwe Akademie Utrecht 2011 - 2016

roland1Dat ik een keer wilde gaan schilderen was al vroeg duidelijk voor mij. Rond mijn 17e levensjaar schat ik zo in, zag ik een documentaire over een Duits-Russische schilder die een verpletterende indruk op mij maakte. Walter Spies was zijn naam; ik heb hem later nog eens opgezocht maar begreep toen niet meer zo goed waarom hij zo'n indruk maakte. Ik was toen al druk met muziek bezig en tijdens en na mijn conservatoriumstudie had ik geen tijd voor andere kunst. Dacht ik. Net zoals beeldende kunst kan muziek je helemaal in beslag nemen. De drang werd later echter steeds groter; ik besloot te beginnen met tekenlessen en daarna nog een cursus en een workshop. Maar dat was het allemaal niet. Ik zocht naar meer vrijheid en verdieping.

Nieuwe Akademie Utrecht (NAU) 2009 -2014

Huub GilissenErgens rond mijn twaalfde verloor ik mijn interesse in tekenen. Mijn kinderlijke droom om als kunstenaar hele mooie spannende werken te maken werd verdrongen door allerlei zaken die een puber van twaalf belangrijker vindt dan kunst. Pas op mijn veertigste werd het vuurtje weer aangewakkerd.
Diverse cursusjaren bij Artibus in Utrecht, de Werkschuit in Zeist en vele jaren vrije ateliers bij diverse kunstenaars volgden. Dit bracht mij echter niet de voldoening en verdieping die ik zocht. Ik ontwikkelde me niet zoals mij dit voor ogen stond.
Op 28 augustus 2009 ontdekte ik echter bij toeval in het NRC een advertentie van de Nieuwe Akademie Utrecht. De ontwikkeling tot autonoom kunstenaar en van eigen beeldtaal staat bij de NAU centraal en dit was nou precies wat ik zocht. Op 5 september was er een open dag en kon je eigen werk meenemen voor een toelatingsgesprek. De advertentie sprak me aan. Ik wilde meer serieus met kunst bezig zijn en dit leek me dus wel de kans om naast mijn fulltime baan aan mijn passie te werken. Het leek me een goede basis voor mijn „volgende carrière” (ik werd die maand 56). Het was best spannend om voor het eerst op die manier mijn werk te laten zien. Ik ging eigenlijk zonder verwachting naar de open dag en had het idee dat ik binnen een uurtje wel wist waar ik aan toe was.

Mijn Nieuwe Akademie: Frances van Gool

Al mijn hele leven ben ik bezig dingen te 'maken'. Als kind was ik al een enorme knutselaar. Later volgde ik verschillende cursussen. Ook kreeg ik les in het atelier van een schilder en was lid van een modelclub. Tot ik voor mijn gevoel niet verder kwam; het proces stokte. Maar de kunstacademie volgen durfde ik nog niet, vlak na mijn eindexamen. En later zag ik het niet zitten om werk én gezinsleven helemaal op zijn kop te zetten voor een meerjarige kunstopleiding in deeltijd. Maar het gevoel dat ik meer uit mezelf wilde halen dan met al die los-vaste cursussen mogelijk was bleef aan me knagen.

Na mijn veertigste wist ik het zeker: als ik écht iets wilde met de wens om dingen te blijven 'maken', dan moest ik maar eens stappen ondernemen. Dus toen een vriendin mij vertelde over het bestaan van de Nieuwe Akademie – die zijzelf ook had gedaan – sprong ik een gat in de lucht. Ongeveer één zaterdag per maand inplannen voor onderwijs en thuis verder werken, dat was het helemaal! Maar wat me bovenal aansprak: die verdieping vinden, die sturing krijgen die ik zo hard nodig had. Dát wilde ik.

Zo begon ik dus in het najaar van 2008 op de Nieuwe Akademie Utrecht. Als 'spijtoptant', zoals ik met een grijns uitlegde aan belangstellenden.

Van poep en pies tot vanzelfsprekende vragen:

terugblik op vijf jaar Nieuwe Akademie Utrecht

Poep, bloed, duizelig makende video's met geschreeuw en gore toestanden. Mijn God, waar ben ik in terechtgekomen?

De tentoonstelling van de geruchtmakende kunstenaar Paul McCarthy in het SMAK in Gent was mijn eerste excursie met de Nieuwe Akademie Utrecht. Wat een vuurdoop! Een wereld van verschil met wat ik daarvoor allemaal had gezien. Ik vond Chagall mooi en COBRA leuk, had een voorkeur voor kleur en expressie. Ik volgde cursussen, schilderde abstracte werken op doek. Abstract werken doe ik nog steeds, maar verder is er veel veranderd... Van de zes docenten van de NAU heb ik ontzettend veel geleerd, en veel waardevols meegekregen. In mijn bagage zitten aanmoedigingen (“Heb er maar gewoon vertrouwen in”), geweldige adviezen (“Elke lijn moet je apart tekenen. En doe het met liefde”), typeringen die me raakten (“Je bent heel eigenzinnig”) en veel inspiratie uit de lessen.