Deelnemers NaNAU aan het woord

In 2011 zijn we met acht oudstudenten van de NAU de pilot gestart voor de NaNAU. De pilot was succesvol zodat we dit jaar starten met een vervolg waarbij ook kunstenaars van buiten de NAU zich aan kunnen melden.

Ervaringen van: